Splošne informacije


1. Na prireditvi, se mlajšim od 18. let na podlagi zakonu, ne bo točilo alkoholnih pijač. Udeleženci prireditve naj zato imajo s seboj identifikacijski dokument (osebna izkaznica).

2. Na prireditveni prostor je zaradi potrebne zagotovitve reda in varnosti udeležencev in nastopajočih s strani organizatorja, prepovedano posedovanje orožja, pirotehničnih izdelkov, ostrih predmetov, alkohola, drog in ostalih nevarnih predmetov oziroma snovi, ki bi lahko ogrožali varnost udeležencev in nastopajočih na prireditvi. Morebitna najdena prepovedana sredstva bodo odstranjena s strani varnostne službe pri vhodu.

3. Na prireditev udeležencem ni dovoljeno prinašati pijač.

4. Zaradi nevarnosti povzročitve požara, odprti ogenj na prireditvi ni dovoljen.

5. Prizorišče bo odprto v soboto, 25.6.2022 od 21.00 ure naprej. Zaradi pripravljalnih del prireditve pred 21.00 uro, vstop na prireditveni prostor ne bo možen.

6. Organizator prireditve ne odgovarja za parkirana vozila in osebne predmete udeležencev.

7. Fotografije, avdio in video posnetki bodo objavljeni (tudi v promocijske namene prireditve) brez avtorizacije in nadomestila.

8. Prireditev bo organizirana in izvedena, ne glede na neugodne vremenske razmere.

9. Gibanje oziroma prisotnost na prireditvi mlajšim od 16 let po 00.00 uri je možna le v spremstvu staršev oziroma v spremstvu zakonitega zastopnika.

10. Varnostne službe bodo udeležencem, ki bodo vidno pod vplivom alkohola ali drugih opojnih substanc in je pričakovati, da bi v takem stanju lahko kršili red, preprečili dostop na prireditveni prostor.

Komentarji