Predizbor


razpis_fb-580x250

VRANSKO SUMMER NIGHT 2019: Natečaj za glasbene izvajalce

I. UVOD

Organizator dogodka daje priložnost vsem mladim glasbenim izvajalcem iz zvrsti:

– NARODNO-ZABAVNA

da se prijavijo na razpis in si zagotovijo nastop na dogodku Vransko Summer Night 2019, ob boku najbolj priljubljenih slovenskih in tujih glasbenih izvajalcev, 29.6.2019, na Vranskem.
Izbrana bo 1 glasbena skupina.

II. POGOJI SODELOVANJA

Prijava mora vsebovati:
– Najmanj 3 demo posnetke z avtorskimi skladbami ali video posnetke (youtube povezava)
– Kratek opis izvajalca,
– Najmanj eno fotografijo izvajalca,
– Kontakt izvajalca (kraj bivanja članov, e-mail, telefonska številka),
– Pripis za katero glasbeno zvrst se izvajalec prijavlja
Pogoj za prijavo je polnoletnost izvajalcev in članov glasbenih skupin (18+).
III. POTEK RAZPISA

1. 5. 2019 bo razpis objavljen na facebook strani Vransko Summer Night in na spletni strani www.vranskosummernight.si. Izvajalci pošljejo vse potrebne materiale za prijavo najkasneje do 20. 5. 2019. Strokovna komisija v imenu organizatorja preveri ustreznost prijav in vsi, ki izpolnjujejo pogoje, določene s tem razpisom, sodelujejo v facebook glasovanju, ki se prične 27.5. 2019. Na facebook strani Vransko Summer Night bodo objavljene fotografije vseh izvajalcev v posebnem albumu “Predizbor za Vransko Summer Night 2019”. Fotografija, ki do vključno 3. 6. 2019, do 23:59., zbere največ všečkov, bo zmagovalka razpisa.

Zmagovalec bo nastopil na Vransko Summer Night 2019. V kolikor dva izvajalca zbereta enako število všečkov, o zmagovalcu odloči strokovna komisija v imenu organizatorja.

ČASOVNICA:
Objava razpisa: 1.5.2019
Rok za oddajo prijave: 20.5.2019
Pričetek glasovanja na facebooku: 27.5.2019
Zaključek glasovanja na facebooku: 3.6.2019, do 23:59
Razglasitev zmagovalcev: 4. 6. 2019 (na facebook strani Vransko Summer Night)
Prijave je potrebno poslati na elektronski naslov: info@vranskosummernight.si . V polje »zadeva« (subject) vpišite: “Prijava na razpis Vransko Summer Night 2019”.

IV. ZAKLJUČEK

S prijavo na ta razpis, se skupine strinjajo z vsemi pogoji, navedenimi v tem razpisu. Organizator za nastop izvajalcev in stroškov povezanih z nastopom nima nobenih finančnih obveznosti. V primeru ugotovljenih hujših kršitev facebook pravil pri zbiranju všečkov ali pravil tega razpisa, ima strokovna komisija možnost, da takšno skupino izloči iz sodelovanja pri razpisu.
Se vidimo na Vransko Summer Night 2019!

Komentarji